Νεότερα δεδομένα στην πρόληψη και αντιμετώπιση του καρκίνου του πνεύμονα V

15 Σεπτεμβρίου 2023 - 17 Σεπτεμβρίου 2023

Νεότερα δεδομένα στην πρόληψη και αντιμετώπιση του καρκίνου του πνεύμονα V

Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη
Είδος: Φυσική παρουσία

Θεματικές κατηγορίες

Προσθήκη σε ημερολόγιο