Ανακάλυψε συνέδρια που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα

Τρόφιμα

14 Απριλίου 2024 - 18 Απριλίου 2024

19ο Food Colloids Conference

using colloid science to find new sustainable solutions in food

Thessaloniki